• There are no suggestions because the search field is empty.

Nếu cần truyền thông giao tiếp thật rõ ràng bằng nhiều ngôn ngữ thì quý vị cần một nơi mau mắn, chính xác, am hiểu và tế nhị về mặt văn hóa như Rapport International. Trụ sở chánh của Rapport International đặt tại vùng phía Tây tại trung tâm thành phố Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, và chúng tôi thực hiện dịch vụ thông ngôn và dịch thuật ngôn ngữ cho các hãng hoạt động trên toàn thế giới. Chúng tôi phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng, vì họ cần chúng tôi hợp tác để tiến hành công việc truyền thông giao tiếp bằng ngoại ngữ sao cho hiệu quả và ít tốn kém. 

 

Sứ mệnh của chúng tôi là thực hiện dịch vụ ngôn ngữ một cách chính xác và chuyên nghiệp – với hơn 200 thứ tiếng – để cải tiến công việc truyền thông giao tiếp toàn cầu.

 

Chúng tôi có những lĩnh vực chuyên môn (lấy thí dụ cho dễ hiểu) sau đây:

 

Y tế – Mẫu thỏa thuận về thử nghiệm dược phẩm, tập sách giáo dục, thông báo, thông tin cho bệnh nhân, duyệt xét của IRB, thông báo về sức khỏe công cộng, tài liệu quyên góp quỹ và tiếp thị, thông ngôn khi đến hẹn, thông ngôn qua điện thoại, phụ trương theo thuốc, văn bản điều luật, hướng dẫn bệnh nhân

 

Pháp lý – Văn bản nghiên cứu về IP, các hợp đồng, thỏa thuận, nghiên cứu, tài liệu tiếp thị, thư từ, lời khai, xét xử tại tòa án, thẩm vấn, chánh sách và thể thức, văn kiện tiết lộ, cẩm nang nhân viên, phỏng vấn khách hàng

 

Kỹ thuật và sản xuất chế tạo – Mạng lưới web, tờ đặc tính kỹ thuật, cẩm nang sử dụng, tài liệu tiếp thị kỹ thuật, thuyết trình, bản kê, bản địa hóa nhu liệu, tài liệu huấn luyện, cẩm nang điều khiển và vận hành, huấn luyện theo kiểu tương tác qua máy vi tính

 

Tài chánh – Hợp đồng thỏa thuận, báo cáo hàng năm, khai trình quyền lợi, tiết lộ, các mẫu đơn, chương trình hồi hưu, báo cáo tài chánh, khước từ trách nhiệm, bản cáo bạch

 

Sản phẩm tiêu dùng – Bao gói, phụ trương về sản phẩm, cẩm nang sử dụng, thông tin thu hồi, thông cáo báo chí, tài liệu bán hàng, sách quảng cáo, nhãn hiệu, đề nghị

 

Chế bản điện tử bằng ngoại ngữ – Dùng bất cứ thứ tiếng nào, và bất kỳ chương trình nào

 

Ngoài những lĩnh vực nói trên, Rapport International cũng có kinh nghiệm cố vấn về nhu cầu ngôn ngữ đặc biệt và thực hiện dịch vụ cho những nơi sau đây:

  • Vô vụ lợi
  • Cơ quan chánh phủ
  • Các nhà xuất khẩu
  • Các hãng toàn cầu
  • Người không nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ

Chúng tôi giao mọi tài liệu – với cách dịch thuật và diễn giải có phẩm chất cao – theo khuôn mẫu quý vị mong muốn về nơi chốn, ngôn ngữ, dạng thức, môi trường/phương tiện, trình bày và phông chữ ngoại quốc.

 

Rapport International bắt đầu thực hiện dịch vụ thông ngôn và dịch thuật cho các hãng nổi tiếng hoạt động trên toàn thế giới kể từ năm 1987. Quý vị nên liên lạc với chúng tôi để được báo giá miễn phí và góp ý miễn phí về nhu cầu bản địa hóa và toàn cầu hóa – và quý vị sẽ hài lòng với kết quả nhận được.

 

Trụ Sở Chánh

 

Rapport International
93 Moore Rd.
Sudbury, MA 01776 USA
+1-978-443-2540
rapport@rapportintl.com